måndag 4 januari 2016

Reflektionskort "Satsa".

Varje morgon drar jag ett reflektionskort och skriver ner mina spontana reflektioner här i bloggen som ett sätt att sätta igång tankeverksamheten ur ett oväntat perspektiv och med kreativiteten i centrum.

Dagens kort är "Go for it", vilket kan översättas med att "satsa", "ge järnet" eller att "gå efter det". Andemeningen är att man fullföljer sin känsla med handling, att satsa fullt ut helt enkelt.

Det första som ordet "satsa" väcker upp hos mig är minnet av hur mitt företagande startade på allvar. Det var inte alls planerat att dras igång för fullt, utan skulle fungera som en 20 % del bredvid ett annat arbete. Av olika skäl blev det aldrig något annat arbete, och sättet som det ändrades på gjorde att jag ställdes utan försörjning från ena dagen till nästa.


Efter samtal till arbetsförmedling och fackförbund stod det klart att antingen satsade jag på mitt företag eller så fick jag lägga ner det för att kanske kunna ges a-kassa tre månader längre fram i tiden. Jag valde då att satsa och har hittills aldrig ångrat mig. Med det sagt rekommenderar jag ingen att starta företag från noll till hundra över en natt.

Så vad innebär det då att satsa? För mig handlar det om att utmana sig själv, våga tro på att jag kan hantera vad som kommer upp och i pressade situationer ändå våga lita till att allt löser sig på något vis (även om det inte alltid är just på det viset man själv tänkte eller önskade sig).

Det sista ska nu inte uppfattas som att jag menar att man lugnt ska vänta ut att allt löser sig när det är pressat. Att satsa innefattar för mig att agera, inte att vara passiv. Vad tilliten till att det löser sig handlar om för mig är att inte låsa tankarna vid en enda lösning utan vara öppen för det som visar sig under resans gång. Jag brukar tänka "följ hjärtat men ta hjärnan med dig".

fredag 1 januari 2016

Reflektionskort Leka

Varje dag drar jag ett reflektionskort för att starta dagen med kreativt och fritt tänkande. För att verkligen få fart på tankeverksamheten skriver jag ner några stycken om det som reflektionskortets tema utgår från här.

Dagens kort var Leka.

Att leka är för mig att uppleva glädje och mycket skratt, exempelvis genom att använda sin föreställningsförmåga. Lek kan i det perspektivet vara något kreativt, som att rita, skriva, sjunga eller måla, vilket gör det till ett personligt uttryckssätt. Det kan också vara att se en film eller teaterstycke som väcker glädje och skratt. Att spela spel eller att utöva en idrott kan också vara att leka.

Utgår man från sin egen föreställningsförmåga och frigör sig själv från krav och regler i leken, så kan man upptäcka och återupptäcka egna känslor, tankar och drömmar. Ur det perspektivet kan man förstå leken som något terapeutiskt.

Vidare tänker jag att genom att leka tillsammans med andra blir interaktionen, relationen, en viktig del. Man inte bara delar sin glädje, lust och kreativitet, man upptäcker och återupptäcker hur andra känner, reagerar. Men också hur deras agerande och reaktioner får oss själva att känna och tänka.

Av det som kommer upp funderar jag över om lek har vissa likheter med frihet, och om frihet i leken är en förutsättning för att det ska vara roligt. Att ha roligt och att leka är inte synonymer men hör samman. Glädjen och det roliga är en följd av leken. Och är leken inte rolig slutar den ofta.

En annan reflektion är att man kan ha roligt utan att det är fråga om lek. Eller? Jag har exempelvis väldigt roligt när jag söker efter släktingar i släktforskningen, men leker jag? Nej, inte troligt. Däremot kanske man kan hävda att det finns inslag av lek då jag föreställer mig hur det var utifrån ledtrådarna som dyker upp.

Och med det lämnar jag reflektionerna om att leka och går vidare med dagen.

tisdag 29 december 2015

Reflektionskort Service

Jag drar ett reflektionskort varje morgon som hjälp i att dra igång tankeprocesserna och få starta dagen med perspektiv som ligger helt utanför vad som står inskrivet som arbete i dagens kalender. Tanken är att inleda med att skriva högst fem kortare stycken på temat och i dag blev det "Service". 

Spontant tänker jag på en situation där man som kund möter en företrädare för ett företag, myndighet eller organisation. Har själv haft ett flertal serviceyrken genom livet, och även i dag är service en viktig del av mina kundmöten. 

En avvägning har bland annat handlat om ifall det är bättre service att avbryta pågående samtal för att ta ett telefonsamtal, eller att ha tidsbokning för telefonsamtal och få tid att lyssna på båda personer i lugn och ro med båda. Det är ju svårt att dela på sig när man är själva "tjänsten".

Jag valde att ha tidsbokning. Upplever det alltså som bättre service att bli sedd och lyssnad till med total närvaro i nuet framför att alltid vara direkt tillgänglig via telefon. Det tycker jag också som kund men vet att en del inte håller med. 

Det som är bra service för någon kan alltså vara dålig service för en annan. För egen del hoppas jag förstås att mitt företag ska gå så bra att det i framtiden kan anställas en sekreterare som svarar i telefon när jag är upptagen. Då blir det en bättre service, just vad gäller anträffbarhet.

Kanske är det där jag ska knyta samman dagens reflektion kring service. Service, för mig, kräver mänsklig kontakt och närvaro. Servicenivån kan vara väldigt olika beroende på vilka förutsättningar som finns. God service kan vara dålig service för någon annan. Tre olika reflektioner på temat.

fredag 26 juni 2015